Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Linie polehlého obilí
linie polehlého, na zemi ležícího, často i zcela mrtvého obilí nebo rostlin v poli vznikají úplně stejně jako obrazce
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Občas  objevíme i to, co jsme vůbec nehledali. A. Fleming
Z vědeckého hlediska lze předměty rozdělit na dvě skupiny. Ty, co nepotřebujeme, a najdeme je, kdykoli si vzpomeneme, a ty, co právě potřebujeme, a nenajdeme je nikdy. JL
Ve  vědě  náhoda přeje především těm dobře připraveným. L. Pasteur

Rovné linie jsou také pravidelné obrazce

Crop circle created by lightning with underground pipes
Rovné linie polehlého, na zemi ležícího nebo zcela mrtvého obilí (i jakýchkoliv jiných zemědělských plodin) vznikají velmi podobným, téměř identickým způsobem, jako jakékoliv pravidelné i zcela nepravidelné obrazce v obilí.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Poškození, oslabení a polehnutí rostlin (mohou zcela odumřít)

Nad dlouhými liniemi vzniká ve všech případech velmi podobným způsobem.

Vedením elektrického proudu rostlinami, jejich kořenovými systémy a půdou v jejich bezprostředním okolí, ale za významného přispění vodivých drah v podzemí. Ty zvyšují elektrickou vodivost, především zeminy v blízkém okolí a nad nimi, až o několik řádů. Takové dráhy mohou být původu přírodního, archeologického nebo industriálního. Vzniklé linie mohou být různé délky. Od necelého metru až přes kilometr. Záleží na intenzitě výboje a charakteru průvodní podzemní linie - jakým způsobem přispěje k rozptýlení proudů v podzemí. Na některých (velmi dlouhých) se může podílet i několik výbojů, nebo ramen téhož výboje, nebo některé následné RS téhož výboje, dopadající na jiných místech než první hlavní RS (v ojedinělých případech mohou dopadat až stovky metrů od sebe, i dál). Podílí se na tom částečně způsob, jakým se vytváří vodivé propojení mezi mrakem a zemí, podrobnější popis bude například zde.

 

Naprostá většina z nich zůstane po celý zbytek vegetačního období zcela bez povšimnutí. Není vyloučeno, že vznikají v mnohem větší míře, než tolik obdivované pravidelné obrazce, ale zaregistrovány bývají pouze tehdy, pokud jsou jejich součástí. Jinak bývají pravděpodobně považovány za větev kolejí po traktoru, nebo cesty v poli.

 

Jednou z nejznámnějších dlouhých linií v poli byla tzv. Linie F. L. Věka mezi Opočnem a Dobruškou. Zmímky o kratších liniích už jsou na hlavní stránce. Ty se týkají především pravděpodobných podzemních potrubí, vodovodů nebo kanalizace. Záležitost bude zde na tomto místě časem rozvedena mnohem podrobněji, i s ohledem na pravděpodobné archeologické a geologické příčiny.

 

Crop circle created by lightning with underground pipesDva snímky v hlavičce této stránky, které jsou zkopírované i do tohoto odstavce, se týkají jednoho takového místa, s prokazatelně lokalizovatelným potrubím (zmínka o něm je i na hlavní stránce). Byly pořízeny s odstupem několika týdnů, zatímco zcela vpravo nahoře na stránce (zde v odstavci vlevo) je snímek s obilím "pouze" polehlým, se stébly ohnutými k zemi - v té době je ale už pravděpodobně zcela mrtvé. To, co se tam dělo, bude mnohem podrobněji rozvedeno například na stránce Chronologie a podstránkách. Na snímku pod copyrightem (v tomto odstavci foto vpravo) je už obilí zcela odumřelé a na místě už se pravděpodobně nacházejí jen jeho obtížně identifikovatelné a lokalizovatelné zbytky. První pochází z archivu Lucy Pringle, druhý z busty-taylor. Společným znakem téměř bez výjimky všech fotografií Crop Circles je poměrně smutná skutečnost, že pokud vůbec u nich nějaké datum je, je k nim přiřazena pouze informace o čase objevení obrazce, (v tomto případě údaj 23, resp. 22. květen 1998). Přitom ale druhý byl pořízen s odstupem pravděpodobně minimálně měsíc od prvního. Nezbývá, než co nejslušněji, současně ale i velmi důrazně všem průzkumníkům Crop Circles naznačit, že ke každé profesionálně pořízené fotografii naprosto neoddělitelně patří datum jejího pořízení, stejně jako (nebo dokonce ještě mnohem víc) k jakékoliv dokumentární fotografii pořízené pro účely vědeckého výzkumu. Datum je například obsažen v EXIF u každého snímku už od dob, kdy si pořídili první digitální fotoaparáty (pokud ale vůbec vědí, co to EXIF je). Tento velmi užitečný průvodní údaj každého snímku se bohužel vždy cestou z jejich fotoaparátu na jejich web "záhadně ztratí", nezbývá tedy, než požádat je, aby se tak nedělo. Vypovídací hodnota jejich webů by totiž z odborného hlediska okamžitě stoupla o tisíce procent. Pokud je zjištění existence EXIF a informace co to vůbec je pro ně přeci jenom nepřekonatelný problém, úplně by postačovalo pouhé datum pořízení fotografie, tento jediný nejdůležitější údaj by totiž přínosnost jejich webů světovému vědeckému pokroku zhodnotil úplně stejně. Samozřejmě i alespoň přibližný údaj GPS má také velmi přínosný charakter.

 

Podobné případy, jaké jsou v hlavičce této stránky, zde na tomto webu ponesou prozatím pracovní název "localizable metal plate underground" (lokalizovatelný podzemní plech)

 

Poznámka: veškeré autorské fotografie na tomto webu (© cropcirclesonline.com,  

© quick spigots obsahují EXIF. Týká se i údaje GPS, pokud v nich je obsažen. Veškeré fotografie převzaté z cizích webů mají pokud možno do sice neexistujícího EXIFu doplněno údaje o zdroji - autor, web. Kromě jiného slouží pro orientaci autorů tohoto webu, a pokud není okamžitě zřízen klik-link přímo na původní zdroj, bude tam jistě někdy v blízké budoucnosti doplněn. Kromě toho je zřízena (prosinec 2011) speciální stránka Kruhy v Obilí - GPS, kde jsou postupně doplňovány GPS údaje k co největšímu počtu fotografií Kruhů v Obilí, které kdy byly na celém světě nalezeny, včetně umístění přibližného modelu do terénu co nejpřesněji (Google Earth).

 

 

Křivolaké cestičky

Jiným případem cest v polích jsou rovněž linie vytvořené elektřinou, ale v tomto případě vůbec nejsou rovné. Jedná se o nejrůznější křivolaké cestičky, mířící odnikud nikam v poli, nebo i zdánlivě odněkud někam. Objevují se (vzniknou) velmi často až řadu dní po objevení obrazce, a každý jejich pozorovatel si proto myslí, že je tam jednoduše někdo vyšlapal. Cestičky samozřejmě okolo obrazců občas vyšlapány jsou, ale s velkou pravděpodobností zdaleka ne všechny. Může se jednat o zcela náhodné cesty, vytvořené přebytečným elektrickým nábojem, který si odtud razil cestu pryč, víceméně náhodným způsobem, a bývají často značně křivolaké. Naprosto stejně křivolaké, jako se klikatí blesk ve vzduchu. Na doprovodných fotografiích tohoto odstavce je umístěno několik fotografií takových pozemních cestiček lokalizovaných přímo na fotografiích Crop Circles, jsou jich k dispozici desítky. Samozřejmě zdaleka ne všechny takové cestičky na nich musely být vyrobeny dočasně po zemi plazícím se výbojem blesku, některé z nich opravdu mohli vytvořit nějací "přiopilí námořníci", ale určitě zdaleka ne všechny. Později po objevení obrazce (několik dní) mohou vzniknout díky tomu, že zbytkový výboj, plazící se od místa dopadu pryč, už nemá tolik energie, a rostliny proto nejsou zasaženy tak intenzivně, jako v hlavním obrazci. Samozřejmě není vůbec vyloučeno ani to, že některé z takových cestiček jsou po jejich objevení dodatečně prošlapávány návštěvníky obrazců, kteří si jen jednoduše myslí, že je už vyšlapal někdo před nimi. Tím spíš, že nemusí být na prvních dokumentárních fotografiích vůbec zaznamenány, protože ještě neexistovaly.

 

Existuje jeden případ, kdy opravdu není vyloučeno, že si z místa dopadu blesku a vytvoření obrazce razil cestu pryč kulový blesk. Ten bude popsán jinde, především na místě, kde je vysvětlováno že kulové blesky se na vytváření obrazců opravdu podílet nemusí, na stránce, která je věnována především kulovým bleskům. Samozřejmě ale není vůbec vyloučeno, že se tudy pohyboval pryč přízemní kanál výboje. Bylo by poměrně obtížné kteroukoliv z možných variant dokázat. Podstatné je že se na místě v nevelké výšce nad zemí pohyboval elektrický náboj. Kliknutím lze zvětšit, odkaz vede na originál.

 

Rovné linie nad potrubím

Patří neoddělitelně k mnoha obrazcům, objeveným v minulosti, byly však ponechány bez jakéhokoliv zájmu, nebo zůstaly zcela nepovšimnuty. Mohou procházet přímo skrz obrazec, vedle něho, v menší i větší vzdálenosti od něho. Mohou se nacházet i v poměrně velké vzdálenosti od obrazce (několik set metrů), na úplně jiné části pole, takže ani nemusí být považovány za jeho součást. Mohou se vyskytovat na vedlejším nebo ještě vzdálenějším poli, na kterém vůbec žádné pravidelně polehlé, na zemi ležící obilí není, dokonce i na poli na kterém kromě nich není už vůbec žádně jiné polehlé, na zemi ležící nebo mrtvé obilí. Na doprovodném snímku tohoto odstavce je jedna z velmi typických linií (jedné už se věnoval některý předchozí odstavec). Pro tuto linii je zcela přesně známo GPS, takže případní pochybovači by se o přítomnosti potrubí mohli přesvědčit sami. Potrubí prochází pod silnicí, až do vedlejšího pole, které pravděpodobně vůbec nevylo výbojem blesku zasaženo, a elektřina se tam dostala jen díky tomuto potrubí. Na doprovodném snímku je část potrubí na druhém poli zobrazena. Je to lokalita Stephen Castle Down, Hampshire, 20. června 2005. GPS 50.99468 -1.20285. Obrázek je možné kliknutím zvětšit (odkaz vede na originál).

 

Také z důvodu, že se někdy vůbec nemusí objevit ve stejnou dobu. Může to být o řadu dní dříve, ale i později. V některých (pravděpodobně poměrně častých případech) nejen že  obilí v nich polehne, často dokonce zcela zahyne. Jedním z důvodů, proč jim není věnována prakticky žádná pozornost, je skutečnost, že obilí v nich je pravděpodobně nejčastěji mrtvé tak rychle, že ani nestačí polehnout (ohnout stébla k zemi), ale uschne vestoje. Vznikají ale úplně stejně, jako jakékoliv běžně polehlé obilí - po oslabení obilí díky výboji blesku v jejich blízkosti. Velmi často ale obdrží podstatně vyšší dávku energie, než v běžných případech, díky elektricky vodivé struktuře v podzemí. Poměrně často také pravděpodobně nastane jev, kdy rostlina (její nadzemní část) by zásah přežila téměř bez poškození (nachází se v poměrně značné vzdálenosti od výboje), její kořenový systém byl ale zcela usmrcen nebo obdržel takovou dávku elektrické energie, že ho to zcela neodvratně čeká. Její stav připomíná situaci rostliny, která je utržená ve váze. Může trvat i o něco déle, než se na ní projeví následky výboje. Okolní rostliny mohou polehnout dřív, než uschne. Na doprovodné fotografii tohoto odstavce je stav obilí nad podzemním vodovodním potrubím, do kterého uhodil blesk (hydrant v pozadí). Rostliny jsou totálně usmrcené, a to tak rychle, že ani nestačily polehnout. Ale po několika dnech už po nich v porostu není ani památky.

 

 

Artefakty v podzemí

Bylo by chybou na tuto stránku nezařadit další součásti pravidelných obrazců, které by samostatně zůstaly zcela nepostřehnuty. Přiřazeno je několik snímků, na kterých je vidět v blízkosti obrazců jakési blíže neidentifikovatelné předměty, kterým jsou přisuzovány nejrůznější magické, kultovní, astrologické a kdoví jaké další grafické významy. Podobných předmětů by jistě bylo možné najít na dalších fotografiích Crop Circles celou řadu. Mnoho z nich bývá jistě v případě nepřítomnosti pravidelných obrazců ponecháno bez jakékoliv publicity. Jedná se o předměty, které nerušeně leží v podzemí už řadu let, a zobrazí se podobným způsobem pokaždé, když v jejich těsné blízkosti uhodí blesk (desítky metrů). Ono to zase tak často není, protože  v zeměpisných šířkách, kde se obrazce objevují, dojde ročně v průměru k 2-3 zásahům blesků na km2, necelá polovina může být mimo vegetační období, takže se strefí do pole kdy tam ještě nebo už nic neroste, a tak si každý takový předmět počká na své opětovné zobrazení 10-20 let i déle, třeba 100. Jak ale už bylo řečeno, pokud se současně neobjeví v blízkosti nějaký velký pravidelný obrazec, odehraje se taková událost naprosto bez jakékoliv publicity. Jistě je to možné, že mnoho takovýchto vizualizací se objeví v blízkosti nejrůznějších pravidelných obrazců, ale není jim věnována vůbec žádná pozornost, a na fotografie se v naprosté většině už "nevešly".

 

Princip jejich vizualizace je naprosto stejný, jako u podzemního potrubí - nacházejí se v hloubce pod hlubokou orbou, přesto je ale díky jejich přítomnosti značně ovlivněna vodivost půdy nad nimi, a při průchodu proudů blesku v podzemí může díky nim dojít k významnému zasažení rostlin v jejich těsné blízkosti, především jejich kořenových systémů. Může se jednat o archeologické artefakty, nebo odpadlé a zaorané součástky zemědělských strojů i jakékoliv industriální činnosti, pozůstatky již dávno nevyužívaných vodovodů nebo kanalizace, nebo o části zřícených letadel. Nacházejí se pod hlubokou orbou, a jestli je dosud nikdo nevykopal, leží tam dodnes. GPS polohy zobrazených předmětů jsou známé, a zájemci se mohou pro ně vydat s krumpáčem, po vyjednání povolení od příslušného majitele pozemku. Přejeme jim mnoho úspěchů při kopání. Také by je jistě bylo možné lokalizovat s detektory kovů nebo podzemním radarem (některé z nich nemusí být přímo kovové).

 

Poměrně přesné polohy GPS jednotlivých podzemních artefaktů budou v první řadě velmi brzo zveřejněny zde.

 

Další typ rovných čar na poli

Nacházejí se převážně přesně uprostřed mezi kolejemi po traktoru

Zde o nich jen krátká zmínka. Nesouvisí totiž přímo s předměty nacházejícími se v podzemí, ale se způsobem vedení elektřiny po povrchu země a v blízkém podzemí. Jsou způsobeny především vedením proudu v kolejích po traktoru. Velmi často na polích dojde k jevu, kdy nejvíc jsou zasaženy rostliny nacházející se přesně uprostřed mezi nimi (sčítají se tam proudy přivedené z obou směrů). Podobným útvarům bude věnováno daleko víc prostoru přímo na stránce Koleje po traktoru. Je už jim věnováno mnoho zmínek na některých dalších souhrnných stránkách, odkud budou přemisťovány postupně i na tuto hlavní stránku věnující se kolejím po traktorech. Některé z nich nerozlučně provázejí pravidelné obrazce, jako například na doprovodných foto. Téměř neomezené množství fotografií polí, zachycených v podobné situaci, je možné najít na Google Maps (Google Earth) (několik ilustračních fotografií)

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Říká se, že prezident Wilson chyboval. Možná ano, ale všiml jsem si, že většinou omylů odhadl dopředu.  T. A. Edison
Brunetky jsou největšími potížisty. Jsou horší než židi. Charlie Chaplin
Kdybych si pamatoval jména všech těchto částic, byl bych botanik. E. Fermi
z