Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Elektrofytopathologie
- teoretické předpoklady, základní úvahy, výpočty, odhady, experimenty
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Jsem velmi pyšný na své zlaté kapesní hodinky. Můj dědeček mi je prodal, když byl na smrtelné posteli.  W.Allen
Ve světě výzkumu šance přeje především těm dobře připraveným.  L.Pasteur
Vláda, která okrádá Petra ve proapěch Pavla, vždy velmi závisí na podpoře Pavla.    G.B.Shaw

Kruhy v obilí, Agrosymboly stručná charakteristika

PagPh

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Průchod elektrického proudu rostlinami může vyvolat v jejich tkáních nejrůznější poškození, v závislosti na intenzitě. Už velmi malé dávky mohou vyvolat oslabení, které se velmi nápadně podobá například déletrvajícímu působení sucha. Na rozdíl od něj se ale dál prohlubuje a rostlina prakticky nepřetržitě slábne až do sklizně. Rostlina se nemůže, až na výjimky, v dostatečné míře zbavit jedů, které se v ní vytvořily. Během působení sucha se v rostlinách žádné látky nepříznivé vzrůstu nevytvářějí, a rostliny krátkodobě zasažené suchem se vzpamatují okamžitě, jakmile sucho pomine, během několika minut až hodin. Jedině pokud následky působení sucha byly tak dlouhotrvající a drastické, že vedly k trvalé ireverzibilní degradaci tkání, potřebných pro další růst  - dělivá pletiva a buňky zprostředkující fotosyntézu, rostlina zahyne. Pokud zůstalo zachováno alespoň na nejdůležitějších místech dělivé pletivo (meristém), což je především vegetační vrchol, rostlina může úspěšně dokončit vegetační cyklus, protože i tkáně velmi poškozené působením sucha jsou nadále schopny vykonávat funkci vodivého pletiva a zprostředkovat látkovou výměnu mezi kořeny a vegetačním vrcholem.

 

Dále je třeba vzít v úvahu, že i působení nepatrného množství elektrického proudu některé buňky okamžitě zcela zničí (vysoká koncentrace škodlivých látek, možná i částečná mechanická destrukce buněk), takže odumřou. Na popsané jevy (míněno poškození buněk, především stěn, ale i koncentrace vytvořených škodlivých látek) je možné aplikovat klasické postupy pro vyhodnocování škodlivých vlivů. Záleží na intenzitě poškození rostliny (buněk), z kolika procent jsou zasaženy jedy nebo mechanicky poškozeny, a jak se s tím dokážou vyrovnat.

 

Zatím je možné z předběžných odhadů a pokusů stanovit, že po průchodu 1 Joule energie, která projde skrz rostlinu, je totálně zničeno asi 3 gramy rostlinného materálu (odhadem 1 g sušiny, vzhledem k tomu, že z prvních pokusů také vyplývá, že poničený materiál různých rostlin si přibližně odpovídá po přepočítání na sušinu). Pokusy samozřejmě bude nutno mnohonásobně zopakovat, použít různý potenciálový rozdíl a proudy a nakonec je alespoň trochu statisticky vyhodnotit. Potom by už bylo možné hovořit o kvalifikovaném odhadu kvantitativních účinků stanoveného množství elektrické energie na destrukci rostlinných tkání. Prozatím se jedná spíš o přibližné zkoušky kvalitativního charakteru.

 

Kromě toho bylo provedeno i několik zkoušek na totožném rostlinném materiálu, testujících destrukci rostlinných tkání prostřednictvím tepla. Šlo o mžikový zásah plamenem, beze změny barvy a tvaru rostlinné tkáně - pouze "nedestruktivní" ohřev. Samozřejmě pouze vizuálně (tkáň zůstala zelená), veškeré zasažené buňky byly okamžitě zcela mrtvé. Přesto ale po celou dobu zbývajícího života rostliny (vegetačního cyklu) jsou schopny úspěšně vykonávat všechny potřebné funkce vodivého pletiva, i po kompletním vyschnutí a odumření. Živá tkáň, která je mrtvou tkání od zbytku rostliny zcela oddělena, přežívá až do doby, kdy standardně odumře v průběhu procesu zrání nebo vývoje rostliny. Podobné pokusy "oddělení" některých částí rostliny (část listu nebo celý list) od živého zbytku rostliny prostřednictvím účinků elektrické energie na část rostliny, proběhly se zcela identickými výsledky. Obrázky později zde.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Můžete si být jisti, že Amíci vyvedou všechny hůoupost, které je možní vymyslet, plus ještě několik navíc, mimo jakoukoliv představivost.  C.de Gaulle
Kdo dává sám sebe, dostává víc, než dává. A.de Saint-Exupery
Zábava je něco jako životní pojištění, čím jste starší, tím víc to stojí.  K.Hubbard
z