lightning discharge
Kruhy v obilí-Kulový blesk
Některé teorie považují kulový blesk za možnou příčinu vzniku kruhů v obilí a podobných obrazců.
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

No to je ale pěkná půdička. Tohle jsem nečekala, takovouhle pěknou půdičku. Čistá, ta se vám povedla, pane Knotek. Tedy to jsem sama ráda, čisto je tu, to budu spokojená. Tady se mi to bude věšet.
Že záleží na chladnutí těla? Přikrejte ho!
Doktore, udělejte se mnou něco. Já ho pořád slyším.

Kulové a řetízkové blesky, Vírové prstence

PagPh
Motto: Pokusy o vysvětlení obrazců v obilí působením kulového blesku jsou jen chabé pokusy o vysvětlení "nevysvětlitelného nevysvětlitelným", a nelze je jakkoliv demonstrovat, potvrdit ani vyvrátit.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Kulový Blesk

pro vysvětlení procesu formování Kruhů v Obilí není třeba volat na pomoc jakýkoliv velmi exotický jev, kromě toho jev dodnes nijak uspokojivě nevysvětlený. Jednalo by se pouze o poněkud chabý pokus "vysvětlení nevysvětlitelného nevysvětlitelným", jakých se v historii odehrálo již mnoho, stejně jako v současnosti a jistě i v budoucnosti. Kromě toho je celý tento web věnován především jedné a nejzásadnější myšlence: Veškeré kruhy v obilí, které kdy na světě vznikly, se zformovaly jako následky zcela obyčejných blesků. Bylo k tomu sice třeba v naprosté většině případů spolupráce řady velmi náhodných a velmi nepravděpodobných dodatečných příčin, které zavinily jednu podstatnou odlišnost od "obyčejného" výboje blesku. V naprosté většině případů po výboji blesku obilí jen obyčejně polehne, ohne stébla k povrchu země, ve zcela neuspořádaných svazcích a strukturách. Ve velmi ojedinělých případech a za spolupráce i několika poměrně náhodných a velmi zřídka se vyskytujících příčin, které jsou vysvětleny na mnoha dalších stránkách, může dojít k vytvoření pravidelného obrazce, který se ale objeví většinou až velmi dlouho po bouřce. Naprosto stejně jako jakékoliv jiné běžně polehlé, na zemi ležící obilí.

 

Jedno ale mají kruhy v obilí i kulové blesky poměrně společné: I kulové blesky vznikají jen ve zcela ojedinělých případech, na kterých spolupracuje řada dalších ojedinělých příčin, pravděpodobě nebo dokonce téměř jistě ale úplně jiných, než v případě obrazců v obilí. Takové tvrzení by ale zatím bylo poměrně obtížné objektivně dokázat, i když se na tom pracuje, jak vyplývá z následujícího textu.

 

Jednou z možností, jak jakýkoliv jev vysvětlit, je pokusit se o jeho napodobení v laboratoři. Pokud se něco takového alespoň do určité míry podaří, je možné jev považovat za vysvětlený (alespoň do určité míry). Nejdůležitějšími parametry takového laboratorního napodobení jsou uskutečnitelnost, opakovatelnost a alespoň minimální statistický výtěžek. To znamená, aby se alespoň některý z provedených pokusů  občas povedl, a aby se ho alespoň občas podařilo zopakovat. Něco podobného se v problematice kulových blesků podle dostupných pramenů alespoň trochu uspokojivě zatím bohužel nepodařilo snad nikdy.

 

Protože milovníci záhad (= záhadologové) na této stránce opět utřeli prdel, jako téměř na všech stránkách tohoto webu, bude jim jako malá kompenzace nabídnuto něco opravdu ojedinělého. Pokus o vysvětlení jedné dosud nijak uspokojivě vysvětlené záhady, procesu formování, mechaniky vzniku a pohybu kulového blesku. Je to určitě o mnoho lepší, než kdyby je někdo za jejich hloupost do těch jejich utřených prdelí nakopal.

 

 

Dát kanárka tam kam patří.

 

 

poznámky pod čarou

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

- Já jsem se chtěl jen zeptat stran té brazilské kávy.

- Mistře, vy opravdu zlobíte.

- Máňa říkala, že to není směroplatný. - Pojďte mezi nás, paní doktorko. Poučte nás.
- Pozor u druhé koleje ! Na druhou kolej přijede osobní vlak z Vizovic !

- Vědec, a von se takhle ztříská...

z