lightning discharge
Hra je u konce.
(Hra zvaná CROP CIRCLE GATĚ)
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí - agrosymboly - vysvětlení - zkrácené

Pravda se svou neuvěřitelností sama zbavuje možnosti, aby byla poznána. (Heraclitus)

Pravda je podivnější, než všechno, co se dá vymyslet. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat: Blesk vládne všemu. (Heraclitus)

První pouze přírodní vysvětlení principu formování  KRUHŮ V OBILÍ,  využívající prokazatelné, opakovatelně statisticky ověřitelné vědecké postupy a výzkumné metody. Rostlinná anatomie, patologie, fyziologie, biologie, chemie, archeologie, fyzika, hydrometeorologie, speleologie, geologie, elektřina, magnetismus a další, často interdisciplinární obory.

záhada kruhů v obilí definitivně vyřešena

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na  schématickém zobrazení vpravo je znázorněna jedna z celé řady velmi zajímavých analogií Kruhů v Obilí a fyzikálních vlastností výboje blesku. Podobnost číslo 1. Výboj blesku do struktury obilí (rastru) zaznamená své elektromagnetické siločáry. Probíhá podobný děj jako při záznamu fotografie. Výsledek se zobrazí (vyvolá) až po řadě dnů.

Výboj blesku - je jednou jedinou příčinou vzniku jakéhokoli Kruhu v obilí, nalezeného kdykoliv v jakémkoliv obilném poli.

 

Toto je velmi, opravdu velmi zkrácená verze stránky, která se nachází na adrese Kruhy v obilí - vysvětlení, a na řadě podstránek celého webu cropcirclesonline.com, (mapa stránek).

 

Obsahuje jen několik nejzákladnějších hesel.

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Upozornění (charakteristika)

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

Tak který z nich vlastně, zatraceně? Například kterýkoliv z fanatických zastánců a vyznavačů pavědy, kteří společně se třemi vyjmenovanými jedním jediným jsou.

 

Pravděpodobně bude nejlepší doporučit každému, kdo hodlá shlédnout poměrně bezduchou slátaninu "Mayská proroctví a kruhy v obilí", nebo kdokoliv ji už nedejbože shlédl, aby se pokusil na veškerá tam uváděná tvrzení pohlížet z perspektivy zde uváděného objasnění. Mimochodem, nebozí autoři si vůbec neuvědomují, že tam mají velmi přesně znázorněn vznik kruhu v obilí, i s výbojem blesku. Jednalo se (velmi pravděpodobně) o blesk z čistého nebe, "The bolt from the blue", který téměř nemusí být slyšet. Jeho zvukové efekty jsou ve srovnání s běžným výbojem blesku mnohonásobně, nesrovnatelně slabší, díky nepřítomnosti mraků a mnohonásobných odrazů zvuku mezi nimi a povrchem země, kromě toho je velmi podstatná část akustické energie odvedena kanálem blesku přímo vzhůru. Když je ale obsluha kamer ožralá a chrápe, neslyšela by ani normální bouřku, a není divu, že ji na nutnost výměny záznamového materiálu musí upozornit výboj blesku. Popleteným autorům se vlastně téměř podařilo chytit, zaznamenat hlavního viníka "přímo při činu", ale do dnešního dne si to nebyli schopni ani náznakem uvědomit.

 

Týká se samozřejmě i výplodů z jakéhokoliv jiného podobného "uměleckého veledíla", které kdy bylo na jmenované téma uvedeno. Namátkou například "Crop Circles: Quest for Truth", nebo  "What On Earth? Inside the Crop Circle Mystery".

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda.

 

Nový pohled na problematiku kruhů v obilí

 

Kruhy v obilí - vysvětlení - velmi zkrácená verze.

 

S následujícími tvrzeními mohou všichni dosavadní nebozí samozvaní "odborníci" na kruhy v obilí nesouhlasit, mohou proti nim i protestovat, mohou proti nim dokonce i povykovat a hrozit vztyčenými pěstičkami, to je opravdu ale asi tak všechno, co proti tomu mohou dělat.

 

Každý, kdo se nepřetržitě snaží utvrzovat lidstvo v hlubinách pavědecké nevědomosti tvrzením, že kruhy v obilí vytvářejí mimozemšťané (UFO, létající talíře), se hluboce mýlí.

 

Každý, kdo tvrdí, že téměř všechny kruhy v obilí vytvářejí převážně lidé, se hodně, ale opravdu hodně mýlí

Poznámka: tu a tam se opravdu nějaká skupina poblouzněných idiotů, kteří sami sebe nazývají circlemakery, něco jako obrazec v poli doopravdy pokusí vytvořit. Takové pokusy ale tvoří hluboko pod 99,9% obrazců, které vytvořila Matka Příroda sama, prostřednictvím výboje blesku. Jmenovaní jedinci tak většinou činí proto, že se tím pokouší dokázat, že lidé takové obrazce v obilí vytvářet mohou. Ano, mohou, ale jedná se téměř ve všech případech o jedince mimořádně hloupé. Viz případ D. & D. Jak ale uvedeno o několik vět dál, toto vyjádření se netýká vědeckých experimentů a pokusného ověření uskutečnitelnosti.

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí vytvářejí plazmatické, elektricky nabité vzdušné víry, zvané vortexy, které nikdy nikdo neviděl ani nenapodobil, ani matematicko - fyzikálně nesimuloval, je "lehce momentálně dezorientován".

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí kdykoliv a kdekoliv vytváří nebo vytvářel on, je obludný pitomec. (D&D)

 

Každý, kdo tomuto největšímu žertu Matky Přírody naletěl tak dokonale ("tohle přece nemohlo nikdy vzniknout samo od sebe, to museli udělat lidi"), že šel na pole s obilím něco takového vytvořit, aby tak toto své tvrzení podpořil, je hlúpúčký trúba.

(netýká se vědeckých experimentů a pokusného ověření uskutečnitelnosti)

 

Každý, kdo tvrdí, že výboj blesku nemůže vytvořit na povrchu půdy něco takového, jako efekt na doprovodné fotografii, se mýlí.

Viz několik dalších doprovodných obrázků, které budou teprve zveřejněny (především jako odkazy). Je možné za ně poděkovat především italským průzkumníkům. Tisíce zveřejněných i nezveřejněných fotografií podobných "důkazů činnosti lidí" - "důlek po kolíku".

 

Každý, kdo tvrdí, že kruhy v obilí jsou vytvářeny nějakou zvláštní, nepochopitelnou a neznámou elektro - magneticko - mechanickou (mikrovlnou) energií, díky jejímuž působení je na takovém místě i po relativně dlouhé době možné zaregistrovat řadu nezvyklých jevů a efektů, např. LIMA - Lightning Induced Magnetic Anomalies (odchylky kompasu), infračervené vyzařování (naakumulované teplo), nezvyklé reakce lidí a zvířat, poruchy mikroelektroniky (díky působení zbytkového elektrostatického náboje), a není schopen z toho odvodit, že jediný takový, v přírodě se vyskytující, existující a probíhající jev je výboj blesku, by se měl na delší dobu ponořit do důkladného studia fyziky, mechaniky, interference, rezonance, elektrotechniky, elektromagnetismu, neškodilo by ani trochu kvantové fyziky (Schrodingerova rovnice, atomové a molekulové orbitaly). Pokud by mu to stále ještě nestačilo, může se věnovat nějaký čas například ještě kinetice a dynamice exploze.

 

crop circlesNový Jičín, 3. 7. 1999. Každý, kdo je schopen tvrdit, že tento naprosto typický fraktálový obrazec, větvící se do stran naprosto přesně podle pravidel chování jiskrového výboje, který se jednoho dne objevil na jednom poli s obilím v české republice, mohl být vytvořen nějakým jiným procesem, než výbojem blesku, se "poněkud mýlí". Jedná se o velmi přesný typ Lichtenbergova obrazce (viz), kladný výboj.

 

Jednou z nejtypičtějších vlastností výbojů blesku je jejich fraktálová struktura, postupné větvení do stále jemnějších struktur.

Jednou z nejčastějších vlastností pravidelných obrazců v obilí je jejich, momentíček, co ono to vlastně je, teď se to nějak nedaří vybavit...

Že by to byla jejich fraktálová struktura?

 

Každý, kdo se odváží tvrdit, že mrtvé mouchy, často nalézané na místech nálezu kruhů v obilí, i jakýkoliv jiný mrtvý hmyz, případně jakékoliv jiné mrtvé živočichy, zabilo něco jiného než výboj blesku, se mýlí.

 

Každý, kdo nedokáže pochopit, že naprosto bez výjimky veškeré takzvané "anomálie", které se na řadě míst výskytu kruhů v obilí objevují, je možné vysvětlit tak, že na takovém místě nedávno došlo k výboji blesku, se mýlí.

 

Především a jako nejvýraznější příklad anomálie geomagnetického pole

Lightning Induced Magnetic Anomalies, Lightning Induced Remanent Magnetism, Lightning Induced Magnetism, Remanent Magnetism - tisíce odborných knih, tisíce tun popsaného a potištěného papíru.

Kterékoliv vyjmenované heslo stačí zadat do vyhledávače Google

Ono by totiž možná stačilo naučit se jenom trochu anglicky, vy kuci potrhlý ufologický záhadologický ...

 

Každý, kdo si nedokáže uvědomit, že základní příčina nejen všech kruhů i jakýchkoliv pravidelných rezonančních a interferenčních obrazců v obilí, ale i téměř veškerého polehlého obilí na celém světě, které je nerozlučně doprovází, je poškození elektřinou z výbojů blesku a postupné slábnutí rostlin, je "lehce momentálně dezorientován".

 

Mimochodem, zemědělci to vědí velmi dobře, ale z celkem pochopitelných důvodů si to nechávají (necháváme, nebo jsme si to nechávali) pro sebe. Je to dané poměrně přirozenou skutečností, že (porobený) zemědělný lid je tak nějak lépe a přirozeněji srostlý s přírodou, a dokáže odhadnout, orientuje se alespoň přibližně, instinktivně, co se tam děje, mnohem lépe než zbytek obecenstva, i bez jachty. Nepotřeboval se s tím ale nikdy příliš chlubit. Rozhodně nepovažoval za nutné to vysvětlovat nevzdělaným a polovzdělaným hlupákům, jako jsou ufologové a záhadologové, "odborníci" na nejrůznější paranormální jevy, a podobná proutkařsko - astrologická chátra, která se na takových místech okamžitě slézá, jako švábi na pivo, a medituje tam o nesmrtelnosti chrousta.

 

Tisíce vědeckých a odborných zemědělských článků, publikací, které se zabývají účinky výboje blesku na zemědělské plodiny. Řada odkazů na prověřené vědecké zdroje a odborné zemědělské publikace například zde.

 

Míč je na vaší straně hřiště, vy kuci přitroublý ufologický záhadologický. Snažte se ho aspoň trefit. Na naši polovinu hřiště už ho ale nikdy nevrátíte...

 

Můžete se třeba pokusit dokázat, že přesně na místech (GPS databáze), kde se kdykoliv objevil kruh v obilí, vzniklý takto přírodním přirozeným způsobem, jak je popsáno na tomto webu (je to hodně přes 99,9 % všech případů), nedošlo několik minut, hodin, dnů nebo týdnů před jeho fyzickým zviditelněním (objevením) k dopadu výboje blesku. Ta možnost tu je, a vždycky byla i bude. Stačilo se zeptat meteorologů. Ha, Ha, Ha. Hi, Hi, Hi.

 

Pokud se nerozhodnete využít této nejsnadnější možnosti, jak se alespoň pokusit svoji pravdu dokázat, a pokusit se tak popřít jakékoliv tvrzení, které se nachází na této stránce, VKPZU, potom už byste si opravdu zasloužili, aby vás za to někdo pořádně nakopal do prdele. Bude jistě také velmi zajímavé sledovat, jak ochotně vědychtivé veřejnosti výsledky takového zkoumání sdělíte.

 

GPS - databáze, která začne být zveřejňována, někdy před  koncem roku 2012 (tj těsně po konci světa) - největší sbírka GPS lokalit nalezených kruhů v obilí, která kdy byla na světě sestavena. Jenom z Anglie obsahuje víc než 1000 položek. Obsahuje nejen řadu GPS lokalit, které jsou známé, a už byly na snímcích mapových podkladů nejrůznějších aplikací některými pozorovateli objeveny, a zveřejněny. Především samozřejmě Google Earth, protože umožňuje na místech, kde jsou takové mapové podklady dostupné, zobrazit stav v různých časových obdobích. Také některé jiné, například na Bing maps nebo Yahoo maps.

 

Obsahuje určitě nejméně dvacet lokalit, které na jmenovaných mapových podkladech popisovaných aplikací dostupné jsou, ale dosud nikdy nebyly objeveny ani zveřejněny.

Nejvíc pravděpodobně z Itálie.

Zcela určitě nejsou vyčerpány všechny možnosti, a pozorní pozorovatelé na těchto zveřejněných lokalitách nebo v jejich blízkosti jistě objeví nějaké další.

Existují samozřejmě lokality, kde je kruh v obilí na mapových fotografiích zaznamenán, ale pozemním průzkumem nebyl nikdy lokalizován, lidstvo se o něm nikdy nedozvědělo (řada například z Itálie, jeden i v česku - bude zveřejněno časem)

Stejně tak je často možné místním lokálním průzkumem pomocí Google Earth objevit řadu zajímavých navazujících skutečností i jevů v blízkém i vzdálenějším okolí. Opět například řada takových případů z Itálie, ale nejen tam.

 

GPS databáze obsahuje především řadu přesných GPS údajů k nejrůznějším nalezeným kruhům v obilí z celého světa, jejichž přesná GPS lokalizace nebyla nikdy zveřejněna (stovky). Její postupné zveřejňování v plné verzi bude započato v nejbližších dnech, do konce roku 2012, nebo těsně po něm. Aktuální stav - je tam zatím přibližně 200 lokalit z Velké Británie, zvané též Anglie, nebo také Spojené Království Velké Británie a Severního Irska.

 

Další pokračování například zde.

 

-----------

 

VKPZU - vy kuci přitroublý záhadologický ufologický

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné teorie a tvrzení velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

 Možná už konečně jednou provždy, navždy a dovždy.

Především ale, což je nutné zdůraznit ze všeho nejvíc, je předkládaná teorie jako první a jediná, zcela, na 100%, vědecky prokazatelná a ověřitelná, na rozdíl od všech předcházejících, především žvástů o mimozemšťanech

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubkových Marťanů.Také mohou táhnout do ...

z